Konferencia

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01136

A  kedvezményezett neve: Városmarketing és Rendezvényszervező Bt. 
A projekt címe: Konferenciasorozat- A jelen technológiai és kulturális kihívásai 
A szerződött támogatás összege: 5.000.000 Ft
A támogatás mértéke (% ban):100 %
A projekt tartalmának bemutatása 

  A megvalósuló konferenciasorozat átfogó és specifikus céljai

–          a város konferenciakínálatának megújítása, bővítése: jelenleg egyik konferenciasorozathoz hasonló rendezvény sincs Zalaegerszegen

–          helyi közösség tagjai közötti együttműködés, összetartozás érzésének erősítése

–          a városban megvalósuló fejlesztések eredményeinek bemutatása

–          a fejlesztések hétköznapjainkra gyakorolt pozitív hatásainak bemutatása

–          az intézmények, vállalati szereplők, lakosság közötti szinergiák erősítése

–          korunk aktuális kihívásainak azonosítása, értelmezése, megvitatása, a lehetséges kiutak, jövőkép, megoldási lehetőségek megvitatása

–          a két konferenciasorozat által – konferenciánként – legalább 50 fő megszólítása, a konferenciákon történő részvétele

–          a konferenciasorozatok kommunikációja során legalább 5.000 fő elérése

–          a konferenciasorozat kommunikációja során legalább 6 különböző kommunikációs csatorna igénybe vétele

 

1.2.        Célcsoport-specifikus közösségfejlesztési hatások

 

a. Társadalmi szervezetek, intézmények

A konferenciasorozat egyrészről hozzájárul az egyes társadalmi szervezetek, intézmények tapasztalatainak, “best practice” gyakorlatainak egymással történő megosztására. Másrészről az érintett szervezetek, intézmények társadalomba történő beágyazódását is erősíti. További közösségfejlesztési hatásaként jelentkezik, hogy az intézmények/szervezetek szakértői, olyan módon képesek megfogalmazni a többi célcsoport részére szóló üzeneteket, hogy azok mondenki számára közérthetőek. Az ennek eredményeképpen létrejövő konszenzus, egyetértés szintén tovább erősíti a közösség összetartó erejét, egymással történő együttműködését. Eredmény: közös gondolkodás, közös célok, közös eredmények.

b. Vállalati partnerek

A Zalaegerszeg városában működő, kapcsolódó vállalati partneri kör által megfogalmazott üzenetek eljuttatása az intézmények, szervezetek képviselői és a lakosság részére. A helyi válallati partnerek az első konferenciasorozat fejlesztésekhez kapcsolódnak, így a fejlesztések által létrejövő – életkörülményeket, teljesítőképességét javító – eredményeket oly módon képesek megfogalmazni, hogy a konkrét gyakorlati hasznosságok egyértelműen azonosíthatóak. A vállalati partnerek kapcsolódása társadalmi, tarsadalmasitási oldalról történik.

c. Lakosság

Kiemelt jelentőségű feladat a lakosság – az egyes generációk – minden tagja felé történő, világos, egyértelmű kommunikáció. A jól megfogalmazott üzenetek egyértelműen erősítik a helyi közösség tagjainak elkötelezettségét, együttműködését az érintett szervezetekkel, intézményekkel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.május 22.
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01136

 

Akikkel már dolgoztunk